logo-big

BUSD sang EVX Giao dịch

Hiện không có

Về Binance USD

 • Tên: Binance USD

 • Biểu tượng: BUSD

 • Nguồn cung lưu thông: 15 763 099 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 7

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 205 418 400 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,07 %

Về Everex

 • Tên: Everex

 • Biểu tượng: EVX

 • Nguồn cung lưu thông: 22 700 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 711

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 770 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 16 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,9 %

BUSD sang EVX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp